top of page

ihaŋble

Lakȟól Wičhóȟ’aŋ: Akíčhita

 

Oyáte ičháǧapi kiŋ tuwéni t’é šni úŋpi. Otúyačhiŋ líla wičháȟčala ótapi, winúȟčala nakúŋ, na oyáte kiŋ oíglag úŋpi. Na wičháša itȟáŋčhaŋpi thípi íyokhihe waŋží yuhápi. Na kȟóškalaka wóhitika héčhapi kiŋ hená wówašipi na oyáte awáŋwičhayaŋkapi. Na toháŋl iglákapi čháŋna éyapaha waŋží él úŋ na iwáštela iglág áye. Na kȟoškálaka ohítikapi hená tuŋwéya éyaye. Na akíčhita kiŋ hená oyáte wasúwičhakhiyapi na ománi šni wasúyapi. Na toháŋl pté óta čhaŋ wanásapi. Na tuwé naȟmála wanása čháŋna líla akíčhita ktépi; ašúŋkt’éyapi naíŋš ečhúŋpi šni čháŋna thi-ákazazapi. Na lé wówasukhiye ohólapi. Tuwá šiglá čhaŋ kat’ápi.

bottom of page