top of page

Waáš’api Waštéšteȟče Wikčémna


Amanda Carlow lé owá

Wípazukȟa Wašté Wí iákeyamni

Waáš’api Waštéšteȟče Wikčémna:

10. Yá!, Khíza!, Ohíya!

9. Uŋtúwepi he? “Saders!”

Táku ečhúŋk'uŋpi he?

Wakȟáuŋpȟapi!

8. Šuŋglézela, Šuŋglézela niptéčela yeló/ye! Natá iyékiyiŋ na gluslúta yo/ye!

7. Čhaŋtíyapȟa po/pe! Čhaŋtíyauŋpȟápe (ló)!

6. “Waslóslola” wakáȟuǧa okíhi!

5. Wičhákhi yo/ye!

4. Héčhanuŋ oyákihi šni!

3. Wígli uŋ káǧapi, wígli uŋ káǧapi slá slá. Niwášakalapi kúŋkečhiŋpi!

2. Nakíčižiŋ po/pe! Nakíčižiŋ po/pe!

1. Tuwále!


bottom of page