Waáš’api Waštéšteȟče Wikčémna


Amanda Carlow lé owá

Wípazukȟa Wašté Wí iákeyamni

Waáš’api Waštéšteȟče Wikčémna:

10. Yá!, Khíza!, Ohíya!

9. Uŋtúwepi he? “Saders!”

Táku ečhúŋk'uŋpi he?

Wakȟáuŋpȟapi!

8. Šuŋglézela, Šuŋglézela niptéčela yeló/ye! Natá iyékiyiŋ na gluslúta yo/ye!

7. Čhaŋtíyapȟa po/pe! Čhaŋtíyauŋpȟápe (ló)!

6. “Waslóslola” wakáȟuǧa okíhi!

5. Wičhákhi yo/ye!

4. Héčhanuŋ oyákihi šni!

3. Wígli uŋ káǧapi, wígli uŋ káǧapi slá slá. Niwášakalapi kúŋkečhiŋpi!

2. Nakíčižiŋ po/pe! Nakíčižiŋ po/pe!

1. Tuwále!


"Lakȟól wičhóȟ’aŋ uŋ Lakȟóta wakȟáŋyeža na théča na thiwáhe kiŋ wíyokihiwičhúŋyaŋpi na héčhel wičhóthi ečhékčhe oyáte kiŋ wičhózani na wówaš’ake yuhá mánipi kte, na Lakȟól oúŋyaŋpi na Lakȟól wóčhekiye na Lakȟól’iyápi kiŋ slolkíyapi kte."

 

Matthew Rama: mrama@thundervalley.org,

Peter Hill: peter@thundervalley.org

Cherella Hughes: cherella@thundervalley.org