top of page

Kȟokȟóyaȟ'aŋla Aǧúyapi Zigzíča Káǧapi


Otto Cuny lé owá

Pȟeží Tȟó Wí iwíkčemna núŋpa sáŋm tópa, 2019

1. “gluten-free” aǧúyapi zígziča waŋží (asáŋpi-sutá-tópa)

2. kȟokȟóyaȟ'aŋla makhú núŋpa

3. waȟpétȟo wígli wíyatke okhíse ikíphiya

4. uŋžíŋžiŋtka čikčík’ala wíyatke okhíse ikíphiya.

Léčhel káǧa yo:

1. Mas'óčhethi kiŋ yuíle yo - kȟal'íyutȟapi opawíŋǧe yámni samŋ wikčémna šákowiŋ sáŋm záptaŋ heháŋyaŋ

2. Kȟokȟóyaȟ'aŋla makhú kiŋ é na waȟpétȟo wígli kiŋ (wíyatke ¼) ičáhiya yo.

3. Kȟokȟóyaȟ'aŋla kiŋ oápȟe čík'ala 3-4 heháŋyaŋ lol'íȟ'aŋ yo. Heháŋl kȟokȟóyaȟ'aŋla kiŋ iyásni égle na heháŋl waslésleča yo.

4. Aǧúyapi zígziča kiŋ yuwíŋyeya na kȟokȟóyaȟ'aŋla, uŋžíŋžiŋtka, na waȟpétȟo wígli kiŋ aégnaka yo.


bottom of page