top of page

Bloókpaŋla Oóputkaŋ na Čhoǧíŋkhiyapi Káǧapi

Amanda Carlow na Ashlan Carlow lé owápi

Pȟeží Tȟó Wí iwíkčemna núŋpa sáŋm tópa, 2019

Bloókpaŋla Oóputkaŋ Káǧapi

Táku etáŋhaŋ yakáǧapi kte kiŋ lená é:

~uŋžíŋžiŋtka šaglóglan

~pšíŋ wíyatke núŋpa

~pȟayá yútapi waŋží

~yamnúmnuǧapi sápa, čhiŋšká čík'ala waŋží

Léčhel káǧa ye:

1. Uŋžíŋžiŋtka na pȟayá yútapi kiŋ yužáža ye.

2. Uŋžíŋžiŋtka na pȟayá yútapi kiŋ waslésleča ye.

3. Pšíŋ kiŋ yuskú na wasléča ye.

4. Wínakpaŋ waŋží átaya ožútȟuŋ we.

5. Wínakpaŋ kiŋ yamnúmnuǧapi sápa okála ye.

6. Wínakpaŋ kiŋ yuíle.

7. Wakšíškokpa waŋží bloókpaŋla oóputkaŋ kiŋ okáštaŋ ye.

Čhoǧíŋyapi Káǧapi

Táku etáŋhaŋ yakáǧapi kte kiŋ lená é:

~aǧúyapi núŋpa

~úma štagyápi čhíŋška šákpe

~zíškopela waŋží

~wažúšteča yámni

Léčhel káǧa ye:

1. Aǧúyapi iǧúǧuye kiŋ aǧúyapi núm mahél ognáka ye.

2. Úma štagyápi kiŋ aǧúyapi ǧú akášluta ye.

3. Zíškopela na wažúšteča kiŋ waslésleča ye.

4. Zíškopela na wažúšteča kiŋ aǧúyapi ǧú akáŋl égnaka ye.

5. Aǧúyapi ǧú kiŋ íčhiyaglaskil égnakA ye.

6. Čhoǧíŋyapi kiŋ yúta ye.


bottom of page