top of page

Aǧúyapi Skúyela Káǧapi


Donna Fielding lé owá

Pȟeží Tȟó Wí iwíkčemna núŋpa sáŋm tópa, 2019

Táku etáŋhaŋ yakáǧapi kte kiŋ lená é:

  • Asáŋpi wígli čočó - wíyatke núŋm ikíphiya

  • Čhaŋháŋpi - wíyatke waŋžila ikíphiya

  • Aǧúyapiblú - wíyatke núŋm ikíphiya

  • Waéčhamna - čhiŋšká čík’ala núŋm ikíphiya

Léčhel káǧa pe:

  • Owášpaŋye kin kȟalyá ye - khal’íyuthapi opáwiŋǧe yámni sáŋm wikčémna záptaŋ.

  • Wakšíškokpa tȟáŋka kiŋ él asáŋpi wígli na čhaŋháŋpi kiŋ ičáhiya ye.

  • Waéčhamna kiŋ okáštaŋ ye.

  • Aǧúyapiblú kiŋ óčib okála ye.

  • Aǧúyapi paskápi kiŋ oíyutȟe čísčila šókela pabláska ye.

  • Oápȟe čík’ala akéwaŋží heháŋyaŋ špaŋyaŋ ye.


bottom of page