Wóihaŋble Mitȟáwa kiŋ


Otto Cuny lé owá

Ištáwičháyazaŋ Wí Ičítopa, 2019

Haŋhépi čháŋna iyáhaŋbla hwo? Táku iyáhaŋbla hwo? Wóihaŋble waŋ iwáhaŋble. Wičhóni wašté waŋ iwáhaŋble ló. Waŋná aŋpétu iyóhila iwáhaŋble. Aŋpétu hená iyómakiphi, Lakȟótiyapi kiŋ uŋspémič’ičhiye. Lakȟótiyapi kiŋ óhiŋniyaŋ uŋspémič’ičhiya wačhíŋ, éyaš tókhel héčhamuŋ kte kiŋ slolwáye šni. Wówaši mitȟáwa kiŋ líla philáwakhiye.


"Lakȟól wičhóȟ’aŋ uŋ Lakȟóta wakȟáŋyeža na théča na thiwáhe kiŋ wíyokihiwičhúŋyaŋpi na héčhel wičhóthi ečhékčhe oyáte kiŋ wičhózani na wówaš’ake yuhá mánipi kte, na Lakȟól oúŋyaŋpi na Lakȟól wóčhekiye na Lakȟól’iyápi kiŋ slolkíyapi kte."

 

Matthew Rama: mrama@thundervalley.org,

Peter Hill: peter@thundervalley.org

Cherella Hughes: cherella@thundervalley.org