top of page

Tȟaŋwágluškehaŋ


Otto Cuny lé owá

Čhaŋnápȟopa Wí Ičítopa, 2019

Aŋpétu iyóhila waš'ágmič'iye. Aŋpétu waŋžígži ečhákčhaŋni wékta, mázaškaŋskaŋ tópa wahéhaŋl šna. Mázaska thípi él mawáni na "watȟógwayin kta wahí." epȟé. Bluzíče etáŋ tȟokáhe kte. Tȟokéya šna miglúzičiŋ na ečhél miglúwiŋyeya.


bottom of page